Titlu proiect Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenţei sociale la nivel multi-regional Romania-Bulgaria
Acronim CBC SOC-COOP
Beneficiar Lider AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CONSTANŢA
Adresa Str. Decebal, nr. 13C,cod postal 900665, Constanta, judet Constanta
Programul Interreg V a România-Bulgaria
Axa prioritaraa programului Axa prioritara 5: O regiune eficientă
Obiectiv specific Obiectiv specific 5.1 Creşterea capacităţii de cooperare si a eficienţei instituţiilor publice in context transfrontalier